Àrdachadh màl sa Mhargaidh Bhictorianaich

Tha àrdachadh ann am màl bhùithdean sa Mhargaidh Bhictorianaich ann an Inbhir Nis a' fàgail gun dùin co-dhiù aon bhùth, is mòran eile iomagaineach mun àm ri teachd.

Tha a' Chomhairle ag ràdh gu bheil feum air àrdachadh airson obair-càraidh a dhèanamh agus airson an togalach a chumail.

Ach tha cuid sa mhargaidh a tha ag ràdh gu bheil an t-àrdachadh de suas ri 30% fada cus.

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn ag aithris.

Air fhoillseachadh