Camain Tanera a' tilleadh chun na Gàidhealtachd

Thèid camain Tanera a dhèanamh air Ghàidhealtachd a-rithist.

Bha na camain gan dèanamh leis a' chompanaidh TS Hattersley, ann am Manchester.

Ach tha fear a bhios a' cluich iomain, agus aig a bheil companiadh saorsainneachd faisg air Inbhir Nis, air a ceannach.

Tha an aithris seo aig Ailean MacLeòid.

Air fhoillseachadh