Buidheann de thidsearan Gàidhlig?

Ciamar a b' fheàrr dèiligeadh ri gainnead luchd-teagaisg Ghàidhlig?

Tha fear de Chomhairlichean na Gàidhealtachd a' moladh buidheann de thidsearan a stèidheachadh gus beàrn sam bith ann am foghlam Gàidhlig a lìonadh.

'S e an Comh. Seòras Farlow a chuir am beachd air adhart.

Bha e a' bruidhinn às dèidh do dh'aonad Gàidhlig Thunga ann an Dùthaich MhicAoidh dùnadh.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh