Buaireadh sneachda

Thug droch shìde buaidh air goireasan siubhail air feadh na dùthcha Diluain.

Bha sneachda a thuit tron oidhche fhahast na thrioblaid feasgar air cuid de rathaidean agus loighnichean rèile.

Agus a rèir Oifis na Sìde faodaidh dùil a bhith againn ri tuilleadh sneachda sna laithean a tha romhainn.

Tha an aithris seo aig Alasdair Mac'illInnein.