Ionad Hiort ga thòiseachadh an ceann dà bhliadhna

Dh'fhaodadh gun tòisich obair air Ionad Hiort an ceann dà bhliadhna.

Sin na chuala daoine a chruinnich ann an Steòrnabhadh Diardaoin airson mìneachadh fhaighinn air na diofar dhòighean anns am faodadh am pròiseact ann an Ùige Leòdhais a thoirt gu buil.

Aon uair 's gun tèid a thogail tha dòchas ann gum bi an t-ionad na phrìomh ghoireas turasachd do dhaoine a tha a' tadhail air na h-Eileanan an Iar.

Tha an aithris seo aig Catriona NicIlleathain.

Air fhoillseachadh