Deasbad chùmhnant nan aiseagan

Chaidh dà phàrtaidh phoilitigeach anns na h-Eileanan Siar an sàs ann an ceist chùmhnant ùr nan aiseagan.

Dh'iarr na Làbaraich air Riaghaltas na h-Alba gealltainn nach tèid dad den t-seirbheis dhan roinn phrìobhaidaich.

Tha ball nan Eilean ann am Pàrlamaid na h-Alba ag ràdh nach tèid an t-seirbheis a bhriseadh an àird.