Caimbeulaich na Manachainn

Chaidh companaidh clò air a' Ghàidhealtachd a bha san aon theaghlach fad 150 bliadhna a reic.

Le cliù air feadh an t-saoghail, tha Caimbeulaich na Manachainn air a bhith gu math soirbheachail sa roinn as daoire dhen mhargaidh.

Tha an teaghlach rìoghail am measg na bhiodh a' ceannach bhuapa.

Ged a mhaireas an t-ainm ge-tà, cha bhi e a-nise na ghniomhachas teaghlaich mar a bha.

Air fhoillseachadh