Steòrnabhagh air liosta port-fànais

Tha Steòrnabhagh air a' gheàrr liosta 'son àiteachan san Rìoghachd Aonaichte a dh'fhaodadh a bhith freagarrach 'son Ionad Fànais a thogail.

Chaidh aithisg fhoillseachadh le Riaghaltas Bhreatainn Dimàirt, is iad a' moladh sia bailtean a bhiodh freagarrach.

Tha tuilleadh fiosrachaidh aig Catriona NicIllInnein.