Laigsean ann am pròiseas Lìonail

Tha pàrantan cloinne aig àrd-sgoil dà bhliadhna Lìonail ann an Nis, a tha an impis dùnadh, ag ràdh gun d' fhuair iad laigsean ann am pròiseas na Comhairle mun chùis.

Tha casaidean ann cuideachd gun deach chomhairliche na sgìre a chasg bho bhith a' bruidhinn aig coinneimh phoblaich air a' chùis - rud a tha a' Chomhairle a' dol às àicheadh.

Thàinig seo a' tighinn air an là mu dheireadh do dhaoine am beachdan a chur gu Riaghaltas na h-Alba mun chùis.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.