Ath-bheòthachadh Inbhir Nis

Tha e air a h-uile gin de na duaisean mòra a bhuannachadh mar chluicheadair is manaidsear ach tha Drew MacNèill air dùbhlan mòr ùr a ghabhail os làimhe ann an 2015.

Tha MacNèill ag amas air piseach a thoirt air Inbhir Nis, sgioba nach do rinn mòran idir anns na beagan bhliadhnaichean a chaidh.

Thug Dòmhnall MacLaomainn sùil air mar a tha a' dol dhà agus do sgioba na Manachainn shìos an rathad.

Air fhoillseachadh