Fuamhairean Bhàideanach

Tha seusan ùr iomain gu bhith oirnn is tha sgiobaidhean Bhàideanach, mar as àbhaist, ag amas air na duaisean mòra.

Chaidh Dòmhnall MacLaomainn a dh'fhaicinn ciamar a tha Bail' Ùr an t-Slèibh is Ceann a' Ghiuthsaich a' faireachainn mun t-seusan a tha romhainn.