BBC Naidheachdan

Sgoil ùr Uibhist a Tuath

Tha h-uile dòchas ann gun tòisich obair-togail air Bun-sgoil ùr Uibhist a Tuath an ceann mìos.

Thathar an dùil gum bi gach aonta is cùmhnant deiseil air an 9mh den mhìos seo, leis an sgoil fhèin a' fosgladh an ath-bhliadhna, bliadhna air deireadh air na bha dùil.

Dh'èirich cosgais na pròiseict cuideachd ri linn 's mar a tha piseach air tighinn air gnìomhachas an togail san dùthaich air fad.