Sgiobaidhean na h-iomain

Thòisich seusan ùr na h-iomain Disathairne, agus an dà chuid na Sgitheanaich agus na Leòdhasaich a' coimhead romhpa ri dùbhlan as ùr.

Tha Camanachd an Eilein Sgitheanaich san Lìog Nàiseanta, agus tha Camanachd Leòdhais a' cluiche a-nis anns an Dàrna Roinn mu Thuath.

Tha Dòmhnall MacLaomainn air a bhith a' toirt sùil air na sgiobaidhean.

Air fhoillseachadh