Dìle bhàithte 1 Iomain 0

Às dèidh dha sgiobaidhean air feadh na dùthcha deasachadh mòr a dhèanamh thar nan seachdainnean a chaidh seachad, 's e bristeadh dùil mòr a bh' ann dhaibh le uisge trom a' cur às cha-mhòr dha na geamaichean air fad Disathairne.

Tha cunntas an seo air a' ghlè bheag a bha a' dol air an deireadh-sheachdain.