Pròiseact Chuaraidhean Bhaile a' Chaolais

Thathas ag ràdh gun do chuir sgleat Bhaile a' Chaolais mullach air Dùn Èideann is Glaschu, agus a-nis tha pròiseact sònraichte air tòiseachadh airson an eachdraidh sin a chomharrachadh.

Tha Pròiseact Cuimhneachain Chuaraidhean Sgleata Bhaile a' Chaolais a' cruinneachadh uidheamachd agus stòraidhean bho na cuaraidhean - san robh a' Ghàidhlig na cainnt-obrach, agus a dhùin bho chionn 60 bliadhna.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.