Eaglais na h-Aoidhe ga dìon

Tòisichidh obair-càraidh aig Eaglais na h-Aoidhe anns an Rubha ann an Leòdhas a dh'aithghearr.

Rinn an droch shìde aig toiseach na bliadhna milleadh mòr air na ballachan a tha a' dion na h-eaglaise agus a' chladh bhon mhuir.

Chuir Alba Aosmhor £60,000 chun na h-iomairt, agus tha Urras Eaglais na h-Aoidhe agus Comhairle nan Eilean Siar a' cur airgid thuice cuideachd.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh