Dreag mhòr os cionn na Gàidhealtachd

Las na speuran an ard sa cheann a tuath oidhche Dhòmhnaich, agus dreag mhòr a' dol na deann tron iarmailt.

Bha aithrisean ann de dhaoine ga faicinn air feadh a' chinn a tuath.

Bha aon duine fortanach gu leòr dealbh fhaighinn den dreig, ged nach robh e idir ag amas air.

Bha Iain Alasdair Dòmhnallach a' togail dhealbhan air bruaichean Loch Nis.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.