Iarrtas aiseig làitheil an Loch Baghasdail

Tha iarrtas air nochdadh seirbheis aiseig a bhith ann gach là seachdainneach eadar Loch Baghasdail agus Malaig.

Tha e a' tighinn bho Buidhinn Luchd-cleachdaidh Aiseagan Loch Baghasdail.

Stèidhichear a' bhuidheann ann an Dalabrog oidhche Chiadain.

Tha seirbheis ann mar dheuchainn an-dràsta, ach tha sin tron Gheamradh a-mhàin, 's tha i tric dheth.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh