Bhòtadh ann am Beàrnaraigh

A bheil cuid eile de na h-Eileanan Siar an impis a dhol fo smachd na coimhearsnachd?

Bhathas a' cunntadh nam bhòtaichean oidhche Ardaoin ann am Beàrnaraigh Leodhais, feuch a bheul na daoine airson am fearann a cheannach.

Bha Aonghas Dòmhnallach ag aithris bhon talla choimhearsnachd ann am Beàrnaraigh.

Air fhoillseachadh