Uilleam Friseal

Tha muinntir Cheap Breatainn a' dèanamh luaidh air fear de na Gàidheil as aithnichte às an eilean, Willie Friseal (Willie Shaoimein).

Chaochail Mgr Friseal, a bha ainmeil gu sònraichte mar dhannsair, aig aois 100.

Bha e cuideachd ainmeil 'son a chuid seanchais....