Tachartas spòrs ùr ann an Glaschu

Chunnacas rud eadar-dhealaichte ann an Glaschu air an deireadh sheachdain.

Mu choinneimh lùth-chleasaichean bho iomadh spòrs bha dùbhlan gu tur ùr.

A' toirt a-steach measgachadh de shnàmh agus sreap, b' e a chiad rèis de sheòrsa a-riamh - agus a reir choltais bha e nas duilghe na bha cuid an dùil.