Seirbheisean adhair ùra gam moladh

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ag iarraidh seirbheis-adhair ùr a stèidheachadh eadar an t-Òban agus Glaschu, agus an t-Òban agus Barraigh.

Chuir iad tagradh a-steach gu Riaghaltas na h-Alba airson maoineachaidh às dèidh do dh'aithisg leis a' bhuidhinn-chòmhdhail HITRANS na slighean sin a mholadh.

Tha Andreas Wolf ag aithris.