Clach-mhìle do sheann Sgoil Bhorghadail

Ràinig an obair 'son seann sgoil ann an Gleann Dail san Eilean Sgitheanach a chur aig cridhe na coimhearsnachd aon uair eile clach-mhìle chudromach.

Ghabh a' choimhearsnachd sealbh oifigeil air Bun-sgoil Bhorghadail.

Ach tha obair mhòr romhpa fhathast, 's iad feumach air còrr agus £1m 'son a leasachadh, 's iad am beachd a fosgladh a-rithist.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh