Ionad Ceòlas

Tha Ceòlas air grunn làraich a chomharrachadh mar àite a bhiodh freagarrach 'son an ionad ùr a tha iad an dùil a thogail ann an Uibhist a Deas.

Beachdachaidh muinntir Uibhist air na làraich le co-dhùnadh toiseach na h-ath-mhìos.