Ministearan gèidh pòsta gan deasbad

Thèid iarraidh air buill aig Àrd-Sheannadh Eaglais na h-Alba beachdachadh am bu chòir do dhaoine ann am pòsaidhean gèidh cead fhaighinn a bhith nam ministearan.

Chun an seo, chan eil an eaglais ach air daoine ann an com-pàirteachasan sìobhalta a dheasbad gu foirmeil.