Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Air an dàrna là de dh'fhèis nam Meadhanan Ceilteach ann an Inbhir Nis tha deasbad air èirigh mu na tha an dàn do BhBC ALBA.

Tha deasbad gu leòr a' dol mar thà mu dheidhinn na tha de Bheurla a th' air an t-sianal.

Ach ann an òraid aig an fhèis madainn Diardaoin, thog am BPA Mìcheal Russell puing nas fharsainge.

Thuirt e gu bheil cothrom ann an sianal a chur aig crìdhe na coimhearsnachd.

Tha Iain MacIllEathain ag aithris.

Air fhoillseachadh