Canàl Caileanach ga fhosgladh a-rithist

Bidh cothrom aig bàtaichean slighe a' Chanàil Chaileanaich air fad a ghabhail a-rithist bho Dhiardaoin.

Dhùin an canàl faisg air Cille Chuimein aig toiseach a' Mhàirt nuair a chaidh pìos den bhruach a sguabadh air falbh le tuiltean.

Thòisichear a' leigeil bhàtaichean beaga troimhe aig deireadh na seachdain.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.