Buaidh eaconamach Chal Mac

Tha Caledonian Mac a' Bhruthain a' cur cha-mhòr £300m ri eaconamaidh na h-Alba, a rèir aithisg ùir bho Institiùd Fraser of Allander.

Tha sin tron obair aca fhèin, agus leis an taic a tha iad a' cumail ri gnìomhachasan eile, leithid turasachd.

Tha Ruairidh Rothach a' mìneachadh cuid de na h-àireamhan.

Air fhoillseachadh