Dreach ùr air mapa poileataigeach na h-Alba?

Ma ghabhas na cunntasan beachd a chreidsinn bidh dreach ùr air mapa poileataigeach na h-Alba às dèidh an taghaidh.

Eadar ceann a tuath agus ceann a deas na dùthcha tha e coltach gu bheil daoine a' beachdachadh an cùl a chur ris na pàrtaidhean ris an robh iad dìleas fad bhliadhnaichean.

Air fhoillseachadh