Dè thachras mura bi mòr-chuid ann?

'S e aramachd niùcleasach na dùthcha aon roinn a dh'fhaodadh a bhith cudtromach an lùib nan còmhraidhean a dh'fhaodadh a bhith ann mura bi mòr-chuid aig aon phàrtaidh às dèidh an taghiadh choitchinn seachdainn bho a-màireach.

Dh'fhaighnich na diofar phàrtaidhean ann an Alba a' seasamh air a'chuspair uair eile - 'san SNP leotha fhèin am measg nam prìomh phàrtaidhean - ag ràdh gu bheil iadsan gu tur an aghaidh armachd niùcleasach ùrachadh.

Ach mas e 's nach eil mòr-chuid aig pàrtaidh seach pàrtaidh às dèidh an taghaidh, ciamar a bhios fios againn cò bhios anns an ath riaghaltas?