Pàrlamaid gun mhòr-chuid?

Ma ghabhas na cunntasan beachd creidsinn dh'fhaodadh nach bi e soilleir sa bhad às dèidh an taghaidh cò a bhios a' riaghladh.

Às dèidh an taghaidh mu dheireadh chuireadh a' chiad riaghaltas co-bhanntachd air dòigh ann an Westminster bhon Dàrna Chogadh.

Cha robh dùil aig feadhainn gum maireadh i, ach mhair.

Tha Niall O'Gallagher air a bhith a' toirt sùil air ais air sin agus a' meòrachadh air na dh'fhaodadh tachairt an turas seo.

Air fhoillseachadh