Fearg an Eileanan Earra-Ghàidheal

Tha cuid de mhuinntir eileanan Earra-Ghàidheal feargach gu bheil coltas ann gun tèid na seirbheisean-adhair dhan Òban a stad aig deireadh na h-ath-sheachdain.

Cha tàinig Hebridean Air Services Eta gu aonta fhathast le Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, mun ìre de shubsadaidh airson nan slighean aca gu ruige Tiriodh, Colla, Colbhasa agus Ìle.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh