Cothroman do dhaoine òga

'S e poileasaidhean a chumas daoine òga ann an sgìrean dùthchail as cudromaiche airson gum bi iad seasmhach san àm ri teachd.

Sin fear de na molaidhean aig Comhairle Coimhearsnachd Shlèite san Eilean Sgitheanach, 's iad a toirt freagairt do Chomhairle na Gàidhealtachd a tha an-dràsta a' sireadh bheachdan mu na bu chòir a bhith san ath-phlana ionadail aca.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.