Comann Camanachd Ghlinne Urchaidh 50

Tha Comann Camanachd Ghlinne Urchaidh a' comharrachadh 50 bliadhna bho thòisich iad.

Chaidh taisbeanadh a dhèanamh de na duaisean as motha ann an saoghal na h-iomain aig dachaigh a' chluba ann an Dail Mhàillidh air an deireadh sheachdain.

Tha coltas ann nach deach taisbeanadh de a sheòrsa fhaicinn ann an còrr is 20 bliadhna.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh