Port ùr Loch Baghasdail ga chur gu feum

Tha port ùr Loch Baghasdail a-nis ga chur gu feum.

Tha na h-iasgairean a' seòladh às, agus tha dùil ris a' chiad bhàta-siùil ann Disathairne.

Thug am pròiseact leasachaidh faisg air dà bhliadhna a' cosg mu £10m.

Chan eil an seo ach a' chiad phìos den obair a nì Leasachadh Loch Baghasdail Earranta, a' chompanaidh a chuir an t-uachdran coimhearsnachd Stòras Uibhist air bhonn.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.