Oileanaich SMO airson fàs fut

Tha oileanaich Shabhal Mòr Ostaig airson fàs fut.

A dh'aindeoin an iomadh leasachadh a chaidh a dhèanamh aig an t-Sabhal bho chaidh fhosgladh 40 bliadhna air ais, tha oileanaich den bheachd gu bheil iad gann de aon rud - goireasan spòrs.

Tha iad a-nis airson gym fhosgladh ann an Sleite, a bhiodh fosgailte dhan choimhearsnachd cuideachd.

Tha Ailean MacLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh