Prionnsabal làn-ùine air Seminary Diadhachd Dhùn Èideann

'S e an t-Urr. Ìomhair Màrtainn Prionnsabal ùr làn-ùine Seminary Diadhaireachd Dhùn Èideann.

Tha Mgr Màrtainn air a bhith na phrionnsabal pàirt-ùine aig an t-seminary thar an dà bhliadhna mu dheireadh.

Ach tha an Eaglais Shaor a-nis den bheachd gum bu chòir dhan obair a bhith làn-ùine.

Tha e a' ciallachadh nach eil ach aon mhinistear aig an Eaglais Shaoir ann an Steòrnabhagh a-nis.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.

Air fhoillseachadh