Tinneas èisg an Uisge Spè 's Uisge Dè

Tha dragh air bùird-iasgaich Uisge Spè agus Uisge Dhè gu bheil tinneas air choireigin air sgapadh am measg cuid de dh'èisg sna h-aibhnichean aca.

'S ann ann an easgannan a tha an tinneas, agus chan eil cinnt - aig an ìre seo - dè dha-rìribh a th' ann.

Tha Marine Scotland a' rannsachadh na cùise.

Tha Doneil MacLeòidn ag aithris.

Air fhoillseachadh