Tuathanas-tòiseachaidh an Gallaibh

Ghabh teaghlach smachd air a' chiad 'thuathanas-tòiseachaidh' air a' Ghàidhealtachd.

'S ann an Gallaibh a tha an tuathanas, is e na phàirt de sgeama aig Coimisean na Coillteireachd a tha ag amas air cothrom a thoirt do daoine a dhol an sàs ann an obair fearainn air màl airson beagan bhliadhnaichean

Air fhoillseachadh