Òraid na Bàn-righinn

Bile Referendum air ballrachd san AE, Bile ùr na h-Alba, agus Bile a' cur casg air cìsean nas àirde - bha seo uile ann an Òraid na Bàn-righinn madainn Diciadain, is Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte ga fosgladh gu foirmeil an dèidh an Taghaidh na bu tràithe air a' mhìos.

Tha na fir-naidheachd poilitigeach againn Darren Linc agus Niall O'Gallagher ag aithris.