Pròiseact fiadh-bheatha ga fhosgladh

Dh'fhosgail pròiseact sònraichte san Eilean Sgitheanach gu h-oifigeil Diluain a chaidh a chur air dòigh airson daoine a bhrosnachadh fiadh-bheatha na sgìre fhaicinn.

Chaidh ionad-amhairc a thogail aig Caol Reatha - àite a tha fìor ainmeil airson seallaidhean de leithid iolairean-mara, am measg eile.

Chaidh Calum MacIlleathain ann a choimhead.