'S e Inbhir Nis prìomh bhaile na h-Alba airson rothaireachd

'S e Inbhir Nis prìomh bhaile na h-Alba airson rothaireachd.

Tha figearan ùra bhon chunntas-sluaigh a' sealltainn gu bheil barrachd a' cleachdadh bhaidhsagalan airson a dhol a dh'obair na tha ann am bailtean mòra eile na dùthcha.

Tha cuid a bhios a' falbh air rothair sa bhaile a' cumail a mach ge-tà gu bheil cùisean fhathast fada air dheireadh air an t-suidheachadh ann an dùthchannan eile.