Cal Mac Barrathon

A dh'aindeoin 's gun cuir Cal Mac aiseag às an Òban gu ruige Barraigh a' chiad char 'sa mhadainn Disathairne, tha dragh air luchd-stiùiridh Bharrathon gun cuir an stailc stad air feadhainn a bha am beachd a dhol ann.