Sgoiltean an Eilein Sgitheanaich

Chaidh cead a dhiùltadh do Chomhairle na Gàidhealtachd ceithir sgoiltean san Eilean Sgitheanach a dhùnadh.

Bha Riaghaltas na h-Alba air planaichean na Comhairle gus bun-sgoiltean an Aodainn Bhàin, Dhùn Bheagain, A' Chnuic Bhric agus t-an Sruthain a dhùnadh, a ghairm a-steach.

Tha Panal Ath-Sgrùdaidh Dùnadh nan Sgòiltean a-nise ag ràdh nach do rinn a' Chomhairle an dleastanas fon lagh a thaobh co-chomhairle air a' ghnothach.

Chaidh an comhairliche Sgitheanach, Hamish Friseal, às àicheadh gun do rinn iad bùrach den ghnothach.

Air fhoillseachadh