An Ceannard a' fàgail Bòrd na Gàidhlig

Tha troimhe chèile aig Bòrd na Gàidhlig.

Tha an ceannard aca air a dhreuchd fhàgail an dèidh dìreach trì miosan 'san obair.

Thuirt am bòrd gun do dh'fhàg Iain Caimbeul air adhbharan pearsanta.

Ach tha BBC Alba a' tuigsinn gu bheil còmhstri air a bhith taobh a-staigh sgioba stiùiridh a' bhùird.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.