Bùth ùr do Chàrlabhagh?

Tha Càrlabhagh air taobh siar Leòdhais air a bhith gun bhùth 'son deich bliadhna.

Tha 500 duine sna h-ochd bailtean san sgìre, agus aig aon àm bha deich bùithdean gam frithealadh.

A-niste, chan e a-mhàin gu bheil iad ag iomairt 'son tè ùr fhaighinn, ach, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris, tha iad cuideachd a' rannsachadh air an gabh goireasan ùra eile stèidheachadh 'san sgire.