Cothrom na Fòna

Mhol Ball-Pàrlamaid Inbhir Nis, Bhàideanach agus Shrath Spè gum bu chòir cead a bhith aig daoine cùl a chur ris na cùmhnantan fòn-làimhe aca mura bheil iad a' faighinn nan seirbheisean air a bheil iad airidh.

Tha an Nàiseantach, Drew Hendry, air sgrìobhadh gu Ofcom agus Ministear a' Chonaltraidh, agus e ag iarraidh atharrachaidh air mar a tha na companaidhean fòn ag obrachadh.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh