"Gabhaidh fo-thiotalan fhalach"

Tha luchd-iomairt air iarraidh air MG ALBA cur às anns a' bhad dha fo-thiotalan loisgte nach gabh fhalach air BBC ALBA.

Thuirt a' bhuidheann Gàidhlig TV gun d' fhuair iad fianais bho Urras a' BhBC gu bheil an teicneolas ann an-dràsta a leigeas le luchd-amhairc fo-thiotalan Beurla a chur à sealladh ma 's e sin a tha iad ag iarraidh.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.