Farpais Sligheadaireachd na Cruinne

'S iad An Danmhairg as fheàrr a tha a' dèanamh aig Farpais Sligheadaireachd na Cruinne, le dà bhonn òir às dèidh dà là den cho-fharpais.

Chan eil sgioba Bhreatainn a' dèanamh cho math 's a bu thoil leotha, ach tha cothroman aca fhathast le farpaisean a' leantainn tron t-seachdain.

Tha Alasdair Mac'IllInnein ag aithris.