Teàrlach Ceanadach ga chuimhneachadh

Chaidh seirbheis chuimhneachaidh a chumail ann an Inbhir Pheofharan Diluain a' comharrachadh a' cheangail a bh' aig Teàrlach Ceanadach nach maireann ris a' bhaile.

Chùm Mgr Ceanadach, a bhàsaich as t-samhradh, oifis anns a' bhaile fhad 's a bha e na bhall-pàrlamaid fad còrr is 30 bliadhna.

Tha Doneil MacLeòid ag aithris.